Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Mariusz Makara
12.09.2022

W dniach 22 – 31 sierpnia 2022 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował szóstą w tym roku edycję kursu doskonalącego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Głównym celem kursu było przygotowanie dwunastu uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich jednostkom systemu lub jednostkom współpracującym z systemem PRM.

W kursie wzięło udział jedenaścioro funkcjonariuszy oraz pracownik cywilny, którzy przybyli z Morskiego Oddziału SG, Warmińsko-Mazurskiego, a także Nadbużańskiego Oddziału SG.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł Ratownika.

Nad przebiegiem egzaminu czuwała Pani Ewa Szymanowicz - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz mjr SG Tomasz Bechler - Koordynator Ratownictwa Medycznego SG.

Uzyskanie tytułu Ratownika upoważnia i nakłada obowiązek do wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego.

Nowi Ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Przed upływem tego okresu, chcąc utrzymać tytuł Ratownika, muszą przystąpić do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu Ratownika celem zweryfikowania ich wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

do góry