Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący pt. „Udzielanie pierwszej pomocy” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Udzielanie pierwszej pomocy”

Mariusz Makara
12.09.2022

W dniach 7 - 9.09.2022 r. Zakład Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG zrealizował kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego pt. „Udzielanie pierwszej pomocy”, w którym wzięli udział funkcjonariusze i pracownik cywilny m.in. z Komendy Głównej SG, Nadwiślańskiego oraz Morskiego Oddziału SG.

Zajęcia prowadziła kadra Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego COSSG w Koszalinie.

Podczas kursu uczestnicy posiedli wiedzę teoretyczną i nabyli umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, m.in. umiejętność postępowania z osobą urazową na miejscu zdarzenia, zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych w oczekiwaniu na przyjazd służb ratunkowych. Posiedli umiejętności udrożniania dróg oddechowych, usuwania ciała obcego w przypadku zadławienia oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ERC. Słuchacze obsługiwali również automatyczny defibrylator zewnętrzny – AED i podczas tych ćwiczeń mogli przekonać się o korzyściach płynących z poddania wczesnej defibrylacji osoby z zatrzymaniem krążenia.

do góry