Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nowa grupa przyszłych oficerów SG rozpoczyna szkolenie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowa grupa przyszłych oficerów SG rozpoczyna szkolenie

Mariusz Makara
12.09.2022

W dnu 5 września 2022 r. Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - płk SG Arkadiusz URLICH w obecności kierowników zakładów dydaktycznych dokonał inauguracji Przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Wśród przyszłych oficerów rozpoczynających szkolenie znalazło się 50 funkcjonariuszy z nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Słuchacze zostali zapoznani z przebiegiem szkolenia oraz zasadami pobytu obowiązującymi w Ośrodku.
Płk SG Arkadiusz URLICH życzył słuchaczom sukcesów w nauce oraz wysokich wyników podczas egzaminów,  które będą zwieńczeniem blisko półrocznej nauki.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania działań podległego zespołu, a także rozwijanie własnego potencjału.

Obecnie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w powyższym szkoleniu udział bierze łącznie 88 funkcjonariuszy SG. Przeszkolenie potrwa do 27 stycznia przyszłego roku.

do góry