Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia podoficerskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia podoficerskiego

Mariusz Makara
12.08.2022

W dniach 11-12 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie przygotowawczej.

Głównym celem szkolenia, które rozpoczęło się 10 czerwca 2022 r. było nabycie oraz utrwalenie przez funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających służbę w Straży Granicznej.

Dwudniowy egzamin, do którego przystąpiło 64 słuchaczy reprezentujących Morski, Nadwiślański oraz Nadbużański Oddział SG był sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmując swym zakresem część teoretyczną oraz praktyczną, odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego.

Najwyższe wyniki w nauce, a tym samym pierwszą lokatę na poziomie 4,97 uzyskał szer. SG Przemysław SWACHA z Nadbużańskiego Oddziału SG.   

Podczas spotkania Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk SG dr Piotr BOĆKO podziękował wszystkim słuchaczom za ich zaangażowanie, naukę i trud włożony w cały proces szkolenia, a także pogratulował absolwentom zdanych egzaminów końcowych, życząc im satysfakcji i dalszych sukcesów w służbie.

do góry