Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzonego według odrębnego programu szkolenia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzonego według odrębnego programu szkolenia

Mariusz Makara
11.08.2022

W dniach 11.07 – 10.08.2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyło się szkolenie podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzone według odrębnego programu szkolenia

W szkoleniu wzięło udział 5 funkcjonariuszy z Komendy Głównej Straży Granicznej, Nadwiślańskiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wszyscy słuchacze sprostali trudom szkolenia i ukończyli je z dobrymi i bardzo dobrymi ocenami, uzyskując wysoką średnią ocen – 4,80.

Komendant COSSG - płk SG dr Piotr BOĆKO podczas podsumowania szkolenia pogratulował słuchaczom uzyskania wysokich wyników w nauce, życząc absolwentom szkolenia dalszych sukcesów w służbie na nowych stanowiskach służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

do góry