Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Letnie kursy z transgranicznego przemieszczania odpadów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Letnie kursy z transgranicznego przemieszczania odpadów

Mariusz Makara
11.08.2022

W dniach 18-22.07.2022 r. oraz 1-5.08.2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyły się dwie edycje kursu doskonalącego pt.: „Transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy”.

Celem kursów było wyposażenie funkcjonariuszy w wiadomości i umiejętności niezbędne do przeprowadzania i ewidencjonowania kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów.

W trakcie realizacji zajęć programowych omówiono następujące zagadnienia:

  • prawo międzynarodowe i krajowe regulujące transgraniczne przemieszczanie odpadów,
  • zasady transgranicznego przemieszczania odpadów,
  • procedury zgłoszeniowe,
  • dokumentacja przewozowa,
  • odpowiedzialność karna i administracyjna w sytuacji wystąpienia naruszeń,
  • zadania i uprawnienia funkcjonariuszy SG w zakresie kontroli odpadów,
  • postępowanie funkcjonariusza SG w przypadku ujawnienia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów,
  • zasady działania oraz ewidencjonowania przeprowadzonej kontroli w programie BWK.

W kursie wzięło udział łącznie 17 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Nadodrzańskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

do góry