Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kadra kierownicza SG zainteresowana efektywnością kierowanych zespołów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kadra kierownicza SG zainteresowana efektywnością kierowanych zespołów

Ewelina Świtała
20.07.2022

W dniach od 12 do 15 lipca 2022 r. w Ośrodku odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego adresowana do kadry kierowniczej Straży Granicznej pt. „Budowanie efektywnego zespołu”.

Celem tego przedsięwzięcia było wyposażenie kierowników w zasób umiejętności niezbędnych do tworzenia efektywnego zespołu, zorientowanego zarówno na zadania służbowe, jak i relacje międzyludzkie oparte na zasadach zaufania i współpracy. W kursie uczestniczyło 15 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W czasie zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę dotyczącą rozpoznawania i rozwijania kluczowych kompetencji zapewniających efektywną współpracę w zespole podczas wykonywania zadań służbowych. Doskonalili umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole, również w sytuacjach konfliktu, uwzględniając asertywne wyrażanie negatywnych emocji i słuchanie argumentów drugiej strony. Słuchacze uczyli się kształtowania postawy otwartości i zaufania sprzyjającej efektywnemu rozwiązywaniu problemów. Przeprowadzane podczas zajęć ćwiczenia miały charakter interaktywnych zadań zorientowanych na współpracę w realnym działaniu oraz na studium przypaku, co pozwoliło na praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. Uczestnicy kursu wzięli także udział
w kluczowym dla spotkania szkoleniowego warsztacie pracy zespołowej, który miał na celu rozwijanie umiejętności zarządzania zasobami poprzez odpowiedni podział zadań, skuteczną komunikację, wzmacnianie wytrwałości w dążeniu do celu oraz rozwój wzajemnej motywacji i wsparcia.

Kurs został zrealizowany przez wykładowców Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: mjr SG Annę Chachaj oraz mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską.

do góry