Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenia specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenia specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

Ewelina Świtała
18.07.2022

W dniach od 27.06 – 01.07 i 04 – 08.07.2022 br. zrealizowano kolejne edycje szkoleń specjalistycznych z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

Szkolenia przeprowadzili funkcjonariusze Zespołu Zabezpieczenia Technicznego ZKLiK: mjr SG Marek Świętanowski i st. chor. szt. SG Tomasz Pałka. W obu edycjach udział wzięło 19  funkcjonariuszy z Morskiego, Karpackiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego i Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 9 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Ponadto odpowiadając na dodatkowe potrzeby zgłoszone przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej w dniach 11 – 15.07.2022 r. mjr SG Marek Świętanowski przeprowadził w Chełmie dodatkową edycję szkolenia, w której wzięło udział 11 funkcjonariuszy.

Uczestnicy w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

 

 

do góry