Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kontrola transportu drogowego – pierwsza edycja kursu doskonalącego w tym roku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrola transportu drogowego – pierwsza edycja kursu doskonalącego w tym roku

Ewelina Świtała
14.06.2022

W dniach 6 – 10 czerwca 2022 r. w COSSG została zrealizowana, pierwsza w tym roku, edycja kursu doskonalącego pt. „Kontrola transportu drogowego” dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy realizują zadania służbowe związane z kontrolą transportu drogowego.

W kursie uczestniczyło 11 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego oraz Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Przedsięwzięcie realizowane było przez funkcjonariusza Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i  Kierowniczych COS SG w Koszalinie
st. chor. szt. SG Agatę Kowalską.

Podczas zajęć słuchacze zapoznali się z aktami prawnymi obowiązującymi w transporcie drogowym. Poznali rodzaje przewozów drogowych oraz dokumenty uprawniające do ich wykonywania. Szczególną uwagę zwrócono na zasady przeprowadzania kontroli transportu drogowego oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej. Nabyli również umiejętności w zakresie stosowania kar przewidzianych przepisami prawa. Dodatkowo uczestniczyli w w zajęciach praktycznych przeprowadzonych wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego Wydziału Inspekcji w Koszalinie. 

Słuchacze bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach, chętnie dzieląc się swoimi doświadczeniami. Wspólnie stworzona atmosfera sprzyjała osiągnięciu celów kursu przez wszystkich jego uczestników.

do góry