Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wizyta uczniów I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta uczniów I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie

Mariusz Makara
10.06.2022

8 czerwca 2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przebywali uczniowie I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie.

Wizyta klasy o profilu mundurowym miała charakter edukacyjny. Uczniowie zapoznali się z wybranymi obiektami dydaktycznymi jak strzelnica, sala do walki wręcz oraz sale specjalistyczne. Odwiedzili także Salę Tradycji Polskich Formacji Granicznych gdzie zostali zapoznani z historycznym aspektem ochrony granicy państwowej. Uczestniczyli również w krótkich zajęciach zapoznawczych z wybranych zagadnień branżowych. W czasie pobytu dowiedzieli się także o zadaniach Straży Granicznej, a także o wymaganiach jakie spełnić muszą kandydaci do służby w Straży Granicznej.

Wizyty uczniów szkół o profilu mundurowym mają charakter cykliczny. Służą one popularyzowaniu wiedzy o Straży Granicznej, jak również propagowaniu zachowań prospołecznych, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego a także kreowania pozytywnego wizerunku Straży Granicznej.

do góry