Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Przeszkolenie w zakresie dowodzenia siłownią okrętową (STCW) - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przeszkolenie w zakresie dowodzenia siłownią okrętową (STCW)

Mariusz Makara
05.05.2022

W dniach 26-29 kwietnia br. przeprowadzono pierwszą edycję kursu pt. „Przeszkolenie w zakresie dowodzenia siłownią okrętową” (STCW), w którym wzięło udział 8 funkcjonariuszy MOSG.    

Przeszkolenie było skierowane do wąskiego grona funkcjonariuszy działu mechanicznego załóg jednostek pływających SG i wymagało przeprowadzenia ćwiczeń na specjalistycznych symulatorach. Kurs został zorganizowany  przez wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych – mł. chor. SG Roberta Dwulita oraz st. chor. szt. SG Pawła Wilczyńskiego, we współpracy z Morskim Ośrodkiem Szkoleniowym w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Program kursu obejmował przykładowe zagadnienia:

  • organizacja pracy załogi maszynowej w ruchu morskim;
  • procedury uruchomienia siłowni od stanu zimnego, manewrowanie i ruch morski;
  • zarządzanie kryzysowe, działanie załogi w sytuacjach kryzysowych w stresie, z uwzględnieniem ustalenia niezbędnych procedur;
  • organizacja działu maszynowego.

Funkcjonariusze otrzymają międzynarodowe certyfikaty wystawione przez właściwy Urząd Morski.

Program kursu realizowany był w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014 r – Dz.U. 2014r poz.239 w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23.04.2018r Dz.U.z 2018r poz.802 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.

do góry