Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący "Taktyka i techniki interwencji wobec osób szczególnie niebezpiecznych" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący "Taktyka i techniki interwencji wobec osób szczególnie niebezpiecznych"

Mariusz Makara
29.04.2022

W dniach 25 – 29 kwietnia 2022 r. wykładowcy Zespołu Wychowania Fizycznego Zakładu Ogólnozawodowego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zrealizowali kurs doskonalący "Taktyka i techniki interwencji wobec osób szczególnie niebezpiecznych".

Kurs adresowany jest do funkcjonariuszy Straży Granicznej, których charakter wykonywanych zadań służbowych może obejmować interwencję wobec osób szczególnie niebezpiecznych
i agresywnych. Kurs przygotował uczestników do działania w sytuacjach kryzysowych (interwencyjnych), których zakres i profil wskazywał na wysokie prawdopodobieństwo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Celem głównym kursu było przygotowanie funkcjonariuszy pełniących służbę w dwuosobowych patrolach do działania w sytuacjach kryzysowych, związanych z koniecznością podjęcia interwencji wobec osób szczególnie niebezpiecznych i posługujących się niebezpiecznym narzędziem, lub osób których zachowanie nacechowane jest szczególnie wysokim poziomem agresji.

Ponadto udział w kursie doskonalącym pozwolił uczestnikom doskonalić umiejętności z:

  • taktyki technik interwencji,
  • zasad współdziałania w patrolu,
  • odpierania zamachu lub czynnej napaści ze strony osób szczególnie niebezpiecznych,
  • profilowania osób oraz zasad komunikacji interpersonalnej.

Funkcjonariusze SG mieli również okazje do usystematyzowania wiadomości z zakresu podstaw prawnych i zasad użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

do góry