Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ostatnia edycja kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w 2021 roku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ostatnia edycja kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w 2021 roku

Ewelina Świtała
21.12.2021

W dniach 6 – 15 grudnia 2021 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował ostatnią w tym roku edycję kursu doskonalącego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników szkolenia do realizacji zadań  z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich jednostkom systemu PRM lub jednostkom współpracującym z tym systemem.

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Głównej SG, Morskiego Oddziału SG, a także Nadwiślańskiego Oddziału SG. 

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł Ratownika. Nad przebiegiem egzaminu czuwała Pani Ewa Szymanowicz - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz kpt. SG Tomasz Bechler - Koordynator Ratownictwa Medycznego SG. Uzyskanie tytułu Ratownika umożliwia i nakłada obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym takich jak np. resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego. Uzyskane uprawnienia Ratownika są ważne przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Utrzymanie ww. uprawnień wymaga przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie tego tytułu przed upływem okresu ich ważności.

do góry