Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie kolejnej edycji intensywnego kursu języka angielskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie kolejnej edycji intensywnego kursu języka angielskiego

Mariusz Makara
17.12.2021

W dniach od 25 listopada 2019 roku do 10 grudnia 2021 roku (z wielomiesięczną przerwą ze względu na panującą sytuację pandemiczną) w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie realizowany był kurs doskonalący pt.: „Język angielski (kurs intensywny). Cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2” na poziomie A2.

Ośmiotygodniowy kurs (240 jednostek dydaktycznych zaplanowanych w układzie zjazdowym) przeprowadzony został dla funkcjonariuszy Karpackiego, Morskiego, Nadwiślańskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Głównym celem kursu było nabycie określonego zasobu kompetencji komunikacyjnych z języka angielskiego na poziomie A2 oraz wiedzy i umiejętności przydatnych do podnoszenia posiadanych sprawności językowych w drodze samokształcenia. Ponadto do szkolenia wprowadzone zostały elementy słownictwa niezbędnego do komunikowania się z cudzoziemcami w wybranych sytuacjach służbowych podczas realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej. Program kursu realizowany był w oparciu o metodę komunikatywną, co w stopniu największym pozwoliło nabywać słuchaczom kompetencje językowe.

Zajęcia na kursie prowadzili wszyscy lektorzy języka angielskiego COSSG: mjr SG Elżbieta Jurewicz, kpt. SG Paweł Palonek, st. chor. szt. SG Joanna Zylka, chor. szt. SG Agnieszka Parus oraz kpr. SG Karolina Tereszkiewicz. Podczas szkolenia słuchacze wykazali się dużym zaangażowaniem w wykonywaniu licznych zadań i ćwiczeń oraz szczególną dyscypliną i bardzo wysoką frekwencją. Kurs zakończył się egzaminem składającym się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Wszyscy uczestnicy, którzy do niego przystąpili złożyli go z wynikiem pozytywnym.

do góry