Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości

Mariusz Makara
19.11.2021

19 listopada br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie miały miejsce uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. W obecności Komendanta Szkoły płk. SG dr. Piotra Boćko, kadry kierowniczej oraz słuchaczy Ośrodka, szczególnie wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom zostały wręczone medale, odznaki pamiątkowe i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Obchody Święta Niepodległości w obliczu obecnych zdarzeń rozgrywających się na granicy wschodniej, przyjmują zupełnie inny wymiar, a rota ślubowania składana przez każdego funkcjonariusza wybrzmiewa dziś szczególnie. Kluczowego znaczenia i ogromnej wagi nabierają słowa naszej przysięgi, takie jak: „świadom podejmowanych obowiązków”, „służyć wiernie Narodowi Polskiemu”, „stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej”, a priorytetowym stają się: „świadomość”, „odpowiedzialność” i „dyspozycyjność”.

Komendant Ośrodka podkreślił rolę wszystkich funkcjonariuszy realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, zwracając uwagę na fakt, że to nasi koledzy i koleżanki, przygotowywani przez ośrodki szkolenia Straży Granicznej do wypełniania ustawowych zadań formacji. Dlatego podziękował wszystkim funkcjonariuszom Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, którzy swoją codzienną służbą wnoszą szczególne zasługi w kształtowanie procesu dydaktycznego naszej Szkoły, działając na rzecz całej Straży Granicznej. Komendant zwrócił się również z oddzielnymi  podziękowaniami do wszystkich pracowników, którzy na co dzień wspierają swoją rzetelną pracą funkcjonariuszy i 11 listopada obchodzą Święto Pracownika Straży Granicznej.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości wyróżnieni zostali:

Za wybitne zasługi na rzecz formacji, Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej otrzymała:

 • ppłk SG Maria Marek.

Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej nadano:

 • ppłk. SG Klaudiuszowi Kaszubiakowi,
 • mjr. SG Sebastianowi Dytmanowi,
 • mjr. SG Radosławowi Potyrale.

Za wyróżniającą się postawę w popularyzowaniu tradycji, historii i dokonań Straży Granicznej, Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej uhonorowano:

 • płk. SG Adama Gawrysiaka,
 • płk. SG Arkadiusza Urlicha,
 • płk. SG Ryszarda Szpurę,
 • płk. SG Krzysztofa Muzyczuka,
 • ppłk. SG Tomasza Sieka,
 • ppłk SG Arlettę Skorek,
 • ppłk SG Monikę Krucińską
 • Pana Mariusza Skrzyńskiego.

W drodze szczególnego wyróżnienia, za wyjątkowe kwalifikacje zawodowe, na stopień pułkownika Straży Granicznej zostali mianowani:

 • ppłk. SG Adam Gawrysiak,
 • ppłk. SG Arkadiusz Urlich.

Odznaką Straży Granicznej wyróżniono:

 • kpt. SG Tomasza Bechlera,
 • kpt. SG Andrzeja Sieniucia,
 • ppor. SG Krzysztofa Dębskiego,
 • st. chor. szt. SG Agnieszkę Dąbrowską,
 • st. chor. szt. SG Iwonę Orońską,
 • st. chor. szt. SG Anetę Śmiałkowską.

Na stopień starszego chorążego Straży Granicznej mianowano:

 • chor. SG Grzegorz Binkowskiego,
 • chor. SG Adriana Kozaka.

Za sumienne realizowanie obowiązków starszego grupy wyróżniono słuchaczy Ośrodka:

 • szer. Krzysztofa Grochowskiego,
 • szer. Mateusza Wawrucha,
 • mar. Macieja Adamskiego.

Na zakończenie uroczystości, w celu uczczenia pamięci żołnierzy Marszałka Piłsudskiego oraz wszystkich bohaterów walk niepodległościowych, pod tablicą pamiątkową Patrona Szkoły delegacja słuchaczy naszego Ośrodka złożyła okolicznościowy wieniec.

do góry