Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Dodatkowa edycja szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dodatkowa edycja szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG

Mariusz Makara
18.11.2021

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej – w odpowiedzi na pilne potrzeby służbowe jednostek organizacyjnych SG – w dniach 3-10 listopada 2021 roku zorganizowana została dodatkowa edycja szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG

W szkoleniu uczestniczyło 33 funkcjonariuszy SG pochodzących z niemal wszystkich Oddziałów SG i Komendy Głównej SG przygotowywanych do objęcia stanowisk kierowniczych w Straży Granicznej na niższym poziomie zarządzania.

Szkolenie tradycyjnie dotyczyło zagadnień związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim, psychologicznymi aspektami kierowania ludźmi oraz zagadnieniami formalno-prawnymi omawianymi w kontekście kierowania ludźmi. Poprzez przedstawiane i dyskutowane podczas zajęć problemy oraz liczne ćwiczenia szkolenie służyło nabyciu lub rozwinięciu zarówno tradycyjnych kompetencji kierowniczych (planowanie zadań, podejmowanie decyzji, organizowanie i kontrolowanie realizacji zadań), jak i kompetencji związanych z tworzeniem właściwych relacji z ludźmi i budowaniem własnego potencjału kierowniczego.

Spotkanie szkoleniowe przygotowali i prowadzili wykładowcy Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych oraz zaproszeni do współpracy przedstawiciele Zakładu Operacyjno-Rozpoznawczego. Zróżnicowany pod względem treści program realizowali: płk SG Krzysztof Muzyczuk, ppłk SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, mjr SG Anna Chachaj, mjr SG Monika Stanisławska i ppor. SG dr Radosław Wiśniewski. Szkolenie zostało zakończone egzaminem z zakresu kompetencji kierowniczych o charakterze menedżerskim, społecznym i osobistym. Słuchacze i kadra dydaktyczna wspólnie stworzyli atmosferę sprzyjającą osiągnięciu celów szkolenia i w sposób zaangażowany uczestniczyli w zajęciach.

do góry