Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Lekcje o Straży Granicznej w ramach obchodów Święta Niepodległości - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Lekcje o Straży Granicznej w ramach obchodów Święta Niepodległości

Mariusz Makara
16.11.2021

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w ramach lekcji historii zostaliśmy poproszeni o przygotowanie prelekcji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie.

Zajęcia edukacyjne dotyczące zadań i roli Straży Granicznej odbyły się 22 października br. w Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz 9 listopada w Szkole Podstawowej nr 10. Spotkania przygotowane zostały dla dzieci z klas czwartych i piątych oraz młodzieży klas siódmych i ósmych.

Głównym celem prowadzonych lekcji było omówienie roli naszej formacji w kształtowaniu i umacnianiu systemu bezpieczeństwa narodowego oraz przedstawienie zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na rzecz ochrony granicy państwowej.

Ideą prelekcji przeprowadzonych w ramach obchodów Święta Niepodległości, które obok Święta Straży Granicznej jest najważniejszym świętem strażników granicznych, było przybliżenie dzieciom i młodzieży charakteru naszej służby, pokazanie ogromnego szacunku funkcjonariuszy wobec Ojczyzny, kultywowanie tradycji oraz poszanowanie munduru. W zamian za przeprowadzone zajęcia, od uczniów otrzymaliśmy ciekawe prace plastyczne, które przedstawiają naszą służbę na rzecz niepodległości i nienaruszalności granicy państwowej.

do góry