Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Intensywny kurs języka angielskiego zrealizowany w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Intensywny kurs języka angielskiego zrealizowany w COSSG

Mariusz Makara
04.11.2021

W dniach od 14 czerwca do 29 października 2021 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zrealizowana została pierwsza – z zaplanowanych na ten rok –  czterech  edycji kursu doskonalącego pt.: „Język angielski (kurs intensywny). Cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2”.

Ośmiotygodniowy kurs (240 jednostek dydaktycznych realizowanych w układzie zjazdowym) przeprowadzony został w odpowiedzi na specjalne zapotrzebowanie szkoleniowe Morskiego Oddziału Straży Granicznej i dedykowany był głównie funkcjonariuszom tego Oddziału, a także funkcjonariuszowi Komendy Głównej Straży Granicznej.

Głównym celem kursu było nabycie niezbędnego zasobu kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego oraz wiedzy i umiejętności przydatnych do podnoszenia posiadanych sprawności językowych w drodze samokształcenia na poziomie A1. Ponadto do szkolenia wprowadzone zostały elementy słownictwa niezbędnego do komunikowania się z cudzoziemcami w wybranych sytuacjach podczas realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej z uwzględnieniem współdziałania w ramach EUROSUR. Program kursu realizowany był w oparciu o metodę komunikatywną, co w stopniu największym pozwoliło nabywać kompetencje językowe uczestników.

Wszystkie zajęcia na kursie prowadził lektor języka angielskiego chor. szt. SG Agnieszka Parus. Podczas zajęć słuchacze wykazali się szczególną dyscypliną oraz dużym zaangażowaniem w wykonywanie licznych zadań i ćwiczeń. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym w formie ustnej i pisemnej i wszyscy uczestnicy złożyli go z wynikiem pozytywnym.

do góry