Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „Handel Ludźmi – poziom II” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Handel Ludźmi – poziom II”

Ewelina Świtała
18.10.2021

W dniach 11 – 15 października 2021 roku, w COS SG w Koszalinie, przeprowadzono kurs doskonalący pt.: „Handel ludźmi- poziom II.”

W szkoleniu wzięło udział 6 funkcjonariuszy Straży Granicznej z jednostek organizacyjnych z całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy pełniących służbę w pionie operacyjno-śledczym, zarówno na granicy zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Zgodnie z założeniami programowymi kurs obejmował tematykę: regulacji dotyczących handlu ludźmi wynikających z przepisów prawa międzynarodowego i prawa krajowego,  definicji handlu ludźmi, metod identyfikacji ofiar handlu ludźmi oraz zasad obowiązywania „Algorytmu postępowania funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi” zarówno w stosunku do osób dorosłych jak i małoletnich ofiar tego przestępstwa.

do góry