Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenia z zakresu zagrożenia pożarowego na statku morskim o różnym stopniu zaawansowania - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenia z zakresu zagrożenia pożarowego na statku morskim o różnym stopniu zaawansowania

Mariusz Makara
12.10.2021

W dniach 27 i 30 września 2021 r. odbyły się dwie kolejne w tym roku edycje szkoleń STCW - Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy dla osób posiadających stosowne uprawnienia.

W dniach 4 – 5 października 2021 r. odbyła się pierwsza w tym roku edycja szkolenia STCW - Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy dla osób nie posiadających uprawnień.

Natomiast w dniach 6 – 8 października 2021 r. odbyła się także pierwsza w tym roku edycja szkolenia STCW - Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy dla osób posiadających certyfikat z poziomu podstawowego. Jest to najdłuższy i najbardziej wymagający kurs przeciwpożarowy dla załóg jednostek pływających SG.

Wszystkie kursy przeciwpożarowe STCW przeznaczone są dla funkcjonariuszy pełniących służbę w składzie załóg jednostek pływających SG i mają na celu uaktualnienie wiedzy, bądź jej nabycie na poziomie stosownym do posiadanego doświadczenia i stanowiska.

Zakres kursów obejmował metody zapobiegania pożarom i ich gaszenia, stosowanie procedur bezpieczeństwa własnego i statku oraz reagowanie na zagrożenie pożarem, a także wykorzystywanie sprzętu przenośnego do walki z pożarem na statku.

Dużym zainteresowaniem cieszył się symulator siłowni okrętowej, na którym przeprowadzono symulację pożaru. Funkcjonariusze mieli okazję przećwiczyć krok po kroku niezbędne procedury przy wykorzystaniu systemu „Water Mist System”, a także użycie system szybkiego zrywania zaworów paliwowych.

Dzięki uprzejmości armatora jednostki M/S JANTAR, funkcjonariusze mogli obejrzeć systemy gaśnicze będące na wyposażeniu statku.

Ostatniego dnia szkoleń, funkcjonariusze każdorazowo ćwiczyli swoje umiejętności w mobilnej komorze dymowej podczas symulowanego pożaru statku, rozwijali linię gaśniczą i samodzielnie gasili pożar przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu gaśniczego.

Kursy koordynował funkcjonariusz Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG: mł. chor. SG Robert Dwulit. Ekspertem zewnętrznym STCW z zakresu pożarnictwa był Pan mł. kpt. Roman Smoluch z Państwowej Straży Pożarnej, a symulowany pożar siłowni okrętowej i obsługę symulatorów zapewnił Dyrektor Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Kołobrzegu Pan mgr. inż. Maciej Wicik. Wszystkie szkolenia z zakresu zagrożenia pożarowego na statku morskim odbyły się we współpracy z Morskim Ośrodkiem Szkoleniowym w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Funkcjonariusze otrzymają certyfikaty międzynarodowe odpowiednie dla odbytego kursu.

 • 3-001
  3-001
 • 4-001
  4-001
 • 6-001
  6-001
 • 7-001
  7-001
 • 9-001
  9-001
 • 10-001
  10-001
do góry