Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nowi sternicy motorowodni w SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi sternicy motorowodni w SG

Mariusz Makara
31.08.2021

W dniach 23 - 27.08.2021 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował trzecią w tym roku edycję kursu doskonalącego „Sternik motorowodny”.

Kursy przeprowadzili mł. chor. SG Robert Dwulit, st. chor. szt. SG Paweł Wilczyński oraz ekspert zewnętrzny Pan Tomasz Sondej.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe z wykorzystaniem jednostek pływających. Celem głównym kursu było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu na patent sternika motorowodnego przed komisją egzaminacyjną Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.  Kursanci potwierdzili nabyte umiejętności zdając egzamin państwowy, który odbył się w  dniu 28.08.2021 r.  

Nowi sternicy pochodzili z Nadbużańskiego OSG, Morskiego OSG oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia wszystkich jachtów motorowych na wodach śródlądowych, a na wodach morskich – jachtów o długości do 12 m w porze dziennej do 2 Mm (mil morskich) od brzegu.

do góry