Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Druga grupa przyszłych oficerów SG rozpoczyna szkolenie w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Druga grupa przyszłych oficerów SG rozpoczyna szkolenie w COSSG

Mariusz Makara
31.08.2021

Komendant Ośrodka płk SG dr Piotr Boćko w obecności kierowników zakładów dydaktycznych powitał w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie drugą grupę słuchaczy Przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Wśród przyszłych oficerów naszej formacji rozpoczynających szkolenie w dniu 30 sierpnia znaleźli się przedstawiciele Komendy Głównej, Nadwiślańskiego Oddziału, Centrum Szkolenia oraz Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Nowoprzyjęci słuchacze zostali zapoznani z przebiegiem szkolenia, a także z przepisami w zakresie przestrzegania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Komendant ośrodka życzył im sukcesów w nauce oraz wysokich wyników podczas egzaminów będących zwieńczeniem blisko półrocznej nauki. Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania działań podległego zespołu, a także rozwijanie własnego potencjału.

Obecnie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w powyższym szkoleniu udział bierze 95 funkcjonariuszy SG. Przeszkolenie potrwa do 4 lutego przyszłego roku.

do góry