Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Lipcowa edycja kursu doskonalącego z zakresu procedur zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Lipcowa edycja kursu doskonalącego z zakresu procedur zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej

Mariusz Makara
13.07.2021

W dniach 06 – 09 lipca 2021 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej, po blisko dwuletniej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną, przeprowadzono pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej”.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania w pionie logistycznym, odpowiedzialnych za organizację zbycia rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, uczestniczących w czynnościach zbycia oraz sprawujących nadzór nad tymi czynnościami. W przedsięwzięciu uczestniczyło 10 funkcjonariuszy i pracowników Morskiego, Podlaskiego Oddziału SG, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Podczas czterodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności dotyczące realizacji procedur zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położono na analizę przepisów prawnych w zakresie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, umiejętności kwalifikowania składników rzeczowych majątku ruchomego do składników zbędnych i zużytych oraz wskazywania etapów postępowania z tymi składnikami. W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadził wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek.

do góry