Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej przeprowadzone w terminie 5-9 lipca 2021 r. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej przeprowadzone w terminie 5-9 lipca 2021 r.

Mariusz Makara
13.07.2021

W dniach 5 – 9 lipca 2021 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Przedsięwzięcie realizowane było przez mjr. SG Marka Świętanowskiego i st. chor. szt. SG Tomasza Pałka, funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG.

W szkoleniu udział wzięło 13 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy, którzy będą realizować zadania związane z kontrolą radiometryczną.

Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

do góry