Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nowi słuchacze w Ośrodku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi słuchacze w Ośrodku

Ewelina Świtała
12.07.2021

12 lipca 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej rozpoczęło się szkolenie podstawowe i następujące bezpośrednio po nim szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie przygotowawczej.

W szkoleniu weźmie udział 60 funkcjonariuszy służby przygotowawczej reprezentujących Morski, Nadodrzański oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Ponadto w dniu dzisiejszym 5 słuchaczy reprezentujących m.in.: Biuro Lotnictwa Straży Granicznej, Morski Oddział Straży Granicznej oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie rozpoczęło szkolenie podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzone według odrębnego programu szkolenia.

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez nowo przyjętych do Straży Granicznej funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających służbę w Straży Granicznej. W czasie szkolenia funkcjonariusze zostaną zapoznani z podstawami teoretycznymi i praktycznymi funkcjonowania Straży Granicznej, a następnie, po pozytywnie zaliczonych egzaminach, będą kontynuować naukę na szkoleniu w zakresie szkoły podoficerskiej.

 

W trakcie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej słuchacze odbędą m.in. praktyki zawodowe w granicznych jednostkach organizacyjnych, gdzie poszerzą swoje kompetencje oraz zweryfikują zdobytą wiedzę teoretyczną.

Nowo przyjętych słuchaczy w imieniu Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, powitał Komendant COSSG - wz. ppłk SG Adam Gawrysiak.

do góry