Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Budowanie efektywnego zespołu dla kadry kierowniczej Biura Lotnictwa Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Budowanie efektywnego zespołu dla kadry kierowniczej Biura Lotnictwa Straży Granicznej

Mariusz Makara
06.07.2021

W dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego adresowana do kadry kierowniczej Biura Lotnictwa Straży Granicznej pt. „Budowanie efektywnego zespołu”.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia było wyposażenie kierowników w zasób umiejętności niezbędnych do tworzenia efektywnego zespołu, zorientowanego zarówno na zadania służbowe, jak i relacje międzyludzkie oparte na zasadach zaufania i współpracy. W kursie uczestniczyło 13 funkcjonariuszy i jeden pracownik Biura.

W czasie realizowanego kursu uczestnicy zdobywali wiedzę dotyczącą rozpoznawania i rozwijania kluczowych kompetencji zapewniających efektywną współpracę w zespole podczas wykonywania zadań służbowych. Doskonalili umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole, również w sytuacjach konfliktu, uwzględniając asertywne wyrażanie negatywnych emocji i słuchanie argumentów drugiej strony. Słuchacze uczyli się kształtowania postawy otwartości i zaufania sprzyjającej efektywnemu rozwiązywaniu problemów. Przeprowadzane podczas zajęć ćwiczenia miały charakter interaktywnych zadań zorientowanych na współpracę w realnym działaniu oraz na studium przypaku, co pozwoliło na praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. Uczestnicy kursu wzięli także udział w kluczowym dla przedsięwzięcia warsztacie pracy zespołowej, który miał na celu rozwijanie umiejętności zarządzania zasobami poprzez odpowiedni podział zadań, skuteczną komunikację, wzmacnianie wytrwałości w dążeniu do celu oraz rozwój wzajemnej motywacji i wsparcia.

Kurs zostały zrealizowany przez wykładowców Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Annę Chachaj oraz mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską.

do góry