Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG - 5 edycja - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG - 5 edycja

Mariusz Makara
11.05.2021

W dniu 10 maja 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyło się rozpoczęcie piątej edycji szkolenia w zakresie szkoły chorążych dla funkcjonariuszy SG w służbie stałej.

W szkoleniu bierze udział 80 słuchaczy z Komendy Głównej Straży Granicznej oraz z Nadodrzańskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Morskiego, Karpackiego, Śląskiego i Bieszczadzkiego Straży Granicznej. Szkolenie zakończy się egzaminem i potrwa do 28 maja. W jego trakcie funkcjonariusze nabędą wiadomości i umiejętności m.in. w zakresie kierowania zespołem z uwzględnieniem wybranych zagadnień prawnych, które warunkują prawidłowe wykonywanie przyszłych zadań służbowych przez absolwentów szkolenia.

Podczas spotkania ze słuchaczami Komendant COSSG płk SG dr Piotr BOĆKO oraz Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych ppłk SG Arkadiusz Urlich zwrócili uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania wytycznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w trakcie realizacji szkolenia oraz życzyli absolwentom sukcesów i pomyślnego zaliczenia egzaminów końcowych, które będą zwieńczeniem ich wysiłków w najbliższych 3 tygodniach nauki.

do góry