Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień

Mariusz Makara
26.04.2021

W dniach od 20 do 23 kwietnia 2021 r. odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień.

Przedsięwzięcie realizowane było przez funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: mjr. SG Marka Świętanowskiego i st. chor. szt. SG Tomasza Pałkę. W kursie udział wzięło 12 funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Morskiego, Podlaskiego i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy wykonujących zadania związane z kontrolą radiometryczną i ma na celu odnowienie wcześniej nabytych uprawnień. Uczestnicy w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

do góry