Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR STCW) - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR STCW)

Mariusz Makara
16.04.2021

W dniach 14 - 16 kwietnia br. przeprowadzono kurs pt. „Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych” (STCW), w którym wzięło udział 16 funkcjonariuszy MOSG i jeden funkcjonariusz z COSSG.

W dniu 13 kwietnia br. odbyło się szkolenie dla osób odnawiających posiadane już certyfikaty pt. „Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych” (STCW) i uczestniczyło w nim 7 funkcjonariuszy MOSG.

Zajęcia były realizowane przez wykładowcę Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych – mł. chor. SG Roberta Dwulita oraz Ratownika Wodnego Pana Kacpra Linkiewicza, we współpracy z Morskim Ośrodkiem Szkoleniowym w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Program kursu ITR (STCW) obejmuje zdobycie wiedzy z zakresu:

efektywnego posługiwania się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi, rozróżniania rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić na statku, lokalizowania i używania środków ratunkowych znajdujących się na statku, posługiwania się pirotechnicznymi środkami sygnałowymi, obsługiwania radiowych środków wzywania pomocy oraz zachowania się w sytuacjach, takich jak:

- opuszczenie statku,
- przebywanie w tratwie ratunkowej i łodzi ratunkowej,
- przebywanie w wodzie.

Funkcjonariusze otrzymają certyfikaty wystawione przez właściwy Urząd Morski stwierdzający, że kursant jest odpowiednio przeszkolony w zakresie podstawowym z Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR) zgodnie z wymogami prawidła VI/1 Konwencji STCW.

Program kursu realizowany był w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 239) w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 802) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.

do góry