Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Operator radiotelefonista VHF - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Operator radiotelefonista VHF

Mariusz Makara
12.04.2021

W dniach od 7 do 9 kwietnia 2021r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował kolejną edycję kursu doskonalącego „Operator radiotelefonista VHF”.

Kurs prowadzili: mł.chor. SG Robert Dwulit i mjr SG Elżbieta Jurewicz.

Celem głównym kursu było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania świadectwa „Operatora radiotelefonisty VHF”, uprawiającego do prowadzenia korespondencji radiowej w zakresie morskim VHF.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy z dywizjonów i placówek MOSG realizujących zadania służbowe z wykorzystaniem urządzeń radiowych VHF, a także wykorzystujących urządzenia do morskiej oraz satelitarnej komunikacji alarmowej na jednostkach pływających SG. Nabyte umiejętności stosować będą min. podczas zadań realizowanych na akwenach Morza Bałtyckiego.

do góry