Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia podstawowego funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia podstawowego funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej

Mariusz Makara
02.04.2021

31 marca 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej. Do egzaminu przystąpiło 30 funkcjonariuszy reprezentujący Nadwiślański, Nadodrzański oraz Morski Oddział Straży Granicznej.

Szkolenie podstawowe jest pierwszym krokiem w karierze funkcjonariusza Straży Granicznej i w podstawowym zakresie przygotowuje do dalszego funkcjonowania w naszej formacji. Ukończenie ww. szkolenia pozwala na przystąpienie do kolejnego etapu, jakim jest szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej.

W dniu 1 kwietnia 2021 r. zastępujący Komendanta COSSG właściwego w sprawach dydaktycznych Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki ppłk SG Dariusz Jarmuziewicz, pogratulował absolwentom zdanych egzaminów, życząc im dalszych sukcesów w trakcie rozpoczynającego się szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej.

do góry