Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG – 3 edycja - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG – 3 edycja

Mariusz Makara
02.03.2021

1 marca 2021 r. w auli Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyło się rozpoczęcie trzeciej edycji szkolenia w zakresie szkoły chorążych dla funkcjonariuszy SG w służbie stałej.

Przedsięwzięcie, w którym bierze udział 80 słuchaczy z Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego, Nadodrzańskiego, Morskiego i Nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej potrwa do 19 marca. W trakcie szkolenia funkcjonariusze nabędą wiadomości i umiejętności m.in. w zakresie kierowania zespołem z uwzględnieniem wybranych zagadnień prawnych, które warunkują prawidłowe wykonywanie przyszłych zadań służbowych przez absolwentów szkolenia.

Podczas spotkania ze słuchaczami Komendant COSSG płk SG dr Piotr BOĆKO oraz Zastępca Komendanta COSSG ppłk SG Arkadiusz URLICH zwrócili uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania wytycznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w trakcie realizacji szkolenia oraz życzyli absolwentom sukcesów i pomyślnego zaliczenia egzaminów końcowych, które będą zwieńczeniem ich wysiłków w najbliższych 3 tygodniach nauki.

do góry