Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kolejna edycja kursu dla operatorów radiotelefonistów VHF - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejna edycja kursu dla operatorów radiotelefonistów VHF

Mariusz Makara
23.02.2021

W dniach od 16 do 18 lutego 2021 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował kolejną edycję kursu doskonalącego pt.: „Operator radiotelefonista VHF”.

Celem kursu było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu uprawiającego do prowadzenia korespondencji radiowej VHF.  Podczas zajęć słuchacze poznawali zasady prowadzenia korespondencji radiowej na obszarach morskich, obowiązujące procedury, a także ich praktyczne wykorzystanie w służbie.

Szkolenie było adresowane do funkcjonariuszy MOSG, którzy podczas służby prowadzą korespondencję radiową w morskim paśmie VHF. Wymaga to znajomości procedur dotyczących prowadzenia korespondencji w niebezpieczeństwie, łączności pilnej, ostrzeżeń dla zapewnienia bezpieczeństwa, łączności rutynowej, a także znajomości zasad działania i obsługi urządzeń radiowych służących do alarmowania o niebezpieczeństwie oraz określania pozycji statku będącego w niebezpieczeństwie. W ww. przedsięwzięciu uczestniczyło 8 funkcjonariuszy z MOSG.

Kurs prowadzili: mł. chor. SG Robert DWULIT, mjr SG Elżbieta JUREWICZ i mjr SG Andrzej MAZUREK.

do góry