Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia podoficerskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia podoficerskiego

Mariusz Makara
17.02.2021

16 lutego 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zakończyło się szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej.

Do egzaminu przystąpili funkcjonariusze Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Najwyższą średnią ocen ze szkolenia uzyskali funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej szer. SG Szymon BACHORSKI oraz szer. SG Patrycja SZYDLIK 4,90.

Wręczenia świadectw ukończenia szkolenia dokonał Zastępca Komendanta COSSG właściwy w sprawach dydaktycznych - ppłk SG Arkadiusz Urlich, który podziękował absolwentom kursu za wytrwałość i zaangażowanie, podkreślając trudne warunki organizacyjne spowodowane obostrzeniami sanitarnymi, z jakimi słuchaczom przyszło się zmierzyć w trakcie trwania szkolenia. Jednocześnie podziękował kadrze dydaktycznej za wysoki poziom merytoryczny w trakcie realizacji szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, a tym samym za właściwe przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań na pierwszych stanowiskach służbowych. Ponadto pogratulował zdania egzaminów końcowych oraz życzył dalszych sukcesów w służbie.

Komendant COSSG płk SG dr Piotr BOĆKO wyróżnił listem gratulacyjnym starszego grupy szer. SG Tomasza BARZOWSKIEGO za nienaganną postawę oraz sumienne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wysokie wyniki w nauce.

do góry