Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

Ewelina Świtała
15.02.2021

W dniach od 8 - 12 lutego 2021 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W szkoleniu udział wzięli  funkcjonariusze z  Nadwiślańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy będą realizować zadania związane z kontrolą radiometryczną.

Uczestnicy w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego i procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

Przedsięwzięcie realizowane było przez funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego  Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG.

do góry