Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kolejne kursy z łączności morskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejne kursy z łączności morskiej

Mariusz Makara
12.02.2021

W dniach od 2 do 4 lutego 2021 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował drugą edycję kursu doskonalącego pt.: „Operator radiotelefonista VHF”. Kurs prowadzili: mł. chor. SG Robert DWULIT, mjr SG Elżbieta Jurewicz i mjr SG Andrzej Mazurek.

W następnym tygodniu (08 - 12 lutego br.) odbyła się także druga w tym roku edycja kursu pt.:  „Operator łączności bliskiego zasięgu SRC”, prowadzona przez tych samych wykładowców.

Celem głównym kursów było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu uprawiającego do prowadzenia korespondencji radiowej w zakresie morskim VHF oraz VHF z DSC. W ww. przedsięwzięciach uczestniczyło po 8 funkcjonariuszy z MOSG.

W trakcie kursów słuchacze poznawali elementy składowe systemu GMDSS, zapoznawali się z zasadami działania radiowych urządzeń wykorzystywanych w ratownictwie, a także ćwiczyli łączność radiową zgodnie z procedurami obowiązującymi w łączności morskiej. Podczas kursu „Operator łączności bliskiego zasięgu SRC” ćwiczono dodatkowo wykorzystanie przystawki selektywnego cyfrowego wybierania DSC pod kątem ratownictwa oraz wywoływań międzystatkowych wykorzystywanych w codziennej służbie na morzu.

do góry