Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Uroczyste pożegnanie ze służbą mjr SG Beaty Kowalskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste pożegnanie ze służbą mjr SG Beaty Kowalskiej

Mariusz Makara
12.02.2021

12 lutego 2021 r. w Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej ze służby mjr SG Beaty Kowalskiej.

***

Mjr SG Beata Kowalska rozpoczęła służbę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w 1997 r. Przez cały okres realizowała zadania związane z logistycznym zabezpieczeniem procesu szkolenia funkcjonariuszy w Ośrodku w zakresie sprawowania merytorycznego nadzoru nad procesem żywienia i gospodarką pokojami gościnnymi i internatowymi. Z racji zajmowanego od 2014 roku stanowiska kierownika Sekcji Gospodarki Żywnościowej, a następnie dodatkowo, i Internatowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia, kierowała zespołem funkcjonariuszy i pracowników, optymalnie wykorzystując posiadane zasoby oraz sprawowała nadzór nad stosowaniem zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w COSSG. Wzorowe wykonywanie zadań ukierunkowanych na rozwój oraz właściwe funkcjonowanie Ośrodka były wielokrotnie doceniane, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nadanych odznaczeniach państwowych i resortowych. W czasie służby została wyróżniona Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, Odznaką Straży Granicznej oraz Odznaką Pamiątkową COSSG.Na dzień pożegnania z mundurem mjr SG Beata Kowalska posiada ponad 34 lata wysługi emerytalnej.

***

W trakcie uroczystości Komendant COSSG płk SG dr Piotr Boćko w imieniu własnym, kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników COSSG podziękował mjr SG Beacie Kowalskiej za wszystkie lata nienagannie pełnionej służby w formacji oraz ogromny wkład pracy na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

do góry