Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

Mariusz Makara
02.02.2021

W dniach od 25 do 29 stycznia 2021 roku odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

Przedsięwzięcie realizowane było przez funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG: mjr. SG Marka Świętanowskiego i st. chor. szt. SG Tomasza Pałkę. W kursie udział wzięli funkcjonariusze z Karpackiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląskiego i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Szkolenie skierowane jest do funkcjonariuszy, którzy będą realizować zadania związane do kontrolą radiometryczną. 

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych oraz wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

do góry