Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych

Ewelina Świtała
02.02.2021

W dniach 25-29.01.2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się kurs doskonalący pt.: „Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych – poziom podstawowy”.

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w swojej codziennej służbie będą dokonywali kontroli przewozu towarów niebezpiecznych.

Celem kursu było wyposażenie funkcjonariuszy w wiadomości i umiejętności niezbędne do przeprowadzania i ewidencjonowania powyższych kontroli. W trakcie szkolenia słuchacze zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • akty prawne regulujące międzynarodowy drogowy przewóz towarów niebezpiecznych, w tym, jak prawidłowo odczytywać informacje zawarte w Umowie  ADR;
 • zadania i uprawnienia SG w zakresie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych;
 • wyłączenia ze stosowania zapisów Umowy ADR;
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych;
 • dokumentacja przewozowa;
 • sposoby przewozu towarów niebezpiecznych;
 • oznakowanie i wyposażenie jednostki transportowej;
 • oznakowanie sztuk przesyłki;
 • odpowiedzialność administracyjna i karna;
 • postępowanie funkcjonariusza podczas kontroli przewozu towarów niebezpiecznych;
 • zasady ewidencjonowania wyników kontroli w programie BWK3.

do góry