Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG – 1 edycja - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG – 1 edycja

Mariusz Makara
11.01.2021

11 stycznia 2021 r. w auli Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyło się rozpoczęcie pierwszej edycji szkolenia w zakresie szkoły chorążych dla funkcjonariuszy SG w służbie stałej.

Przedsięwzięcie, w którym bierze udział 80 słuchaczy z różnych jednostek organizacyjnych SG, potrwa do 29 stycznia br. W trakcie szkolenia funkcjonariusze nabędą wiadomości i umiejętności m.in. w zakresie analizy zadania do służby, postawienia zadań podwładnym oraz określenia warunków budowania efektywności zespołu. Ponadto treści programowe szkolenia uwzględniają zakres wybranych zagadnień prawa, które warunkują prawidłowe wykonywanie przyszłych zadań służbowych przez absolwentów szkolenia.

Podczas spotkania z nowo przyjętymi słuchaczami Komendant COSSG - płk dr SG Piotr BOĆKO omówił ogólne założenia procesu szkolenia, a także poruszył kwestie związane z przestrzeganiem dyscypliny, regulaminów oraz bezpieczeństwem w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym. W kolejnych słowach życzył absolwentom sukcesów w czasie szkolenia oraz pomyślnego zaliczenia egzaminów końcowych, które będą zwieńczeniem ich wysiłków w najbliższych tygodniach nauki.

W 2021 roku ośrodek planuje przeprowadzić 6 edycji szkolenia w zakresie szkoły chorążych dla 360 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

do góry