Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ostatnie pożegnanie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Mariusz Makara
22.12.2020

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ppłk. SG rez. Jarosława Gacka, byłego funkcjonariusza Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, którego wieloletnia służba i praca na rzecz naszej Szkoły pozostawiła trwały ślad w działalności Ośrodka, ale również w pamięci wielu z nas.

Śp. ppłk SG rez. Jarosław Gacek był funkcjonariuszem, którego wszechstronna wiedza, posiadane doświadczenie oraz wysokie kompetencje, zawsze przekładały się na wzorową realizację stawianych przed nim zadań. Z pewnością również dlatego, że podczas ich wykonywania, zwracał uwagę na ludzi, którzy z nim pracowali. Pomimo żołnierskiego sposobu bycia „pod mundurem”, zawsze pozostawał dobrym i wrażliwym człowiekiem, co wielokrotnie udowodnił swoim postępowaniem. Zawsze szczery, chętnie służący radą i pomocą. Takim pozostanie w naszej pamięci.  

Śp. ppłk. SG rez. Jarosław Gacek służył w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej od maja 1991 r. do 14 sierpnia 2007 r., kolejno pełniąc obowiązki:  

  • Specjalisty Sekcji Inspekcji Analiz i Skarg Wydziału Prezydialnego,
  • Naczelnika Wydziału Prezydialnego,
  • Starszego Wykładowcy Zespołu Ogólnego w Zakładzie Kształcenia Ogólnozawodowego,
  • Starszego Wykładowcy Zespołu Opracowań i Dokumentacji, będąc odpowiedzialnym za Dział Poligrafii w Zakładzie Opracowań Dydaktycznych i Obsługi Kształcenia,
  • Komendanta Kursu Podstawowego i Kursu Chorążych w Pododdziałach Szkolnych.

Śp. ppłk SG rez. Jarosław Gacek brał czynny udział we wszystkich ważnych wydarzeniach naszego Ośrodka, zawsze pielęgnując tradycje formacji granicznych, historię i zwyczaje Straży Granicznej. Był współtwórcą Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych COSSG, współtworzył Lapidarium słupów granicznych, przewodniczył komitetowi organizacyjnemu Fundacji Sztandaru COSSG i przez wiele lat był Redaktorem Naczelnym Biuletynu COSSG.

Do rezerwy przeszedł po 35 latach służby, cały czas pozostając mocno związany ze środowiskiem funkcjonariuszy i pracowników, m.in. piastując stanowisko Prezesa Koła Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Regionu Koszalin.

***

Na pożegnanie, chcielibyśmy zacytować Jego bliskiego współpracownika, którego słowa najlepiej oddadzą dzisiaj nasze myśli:

„Drogi Jarku, Kolego, Pułkowniku!

Przez te wszystkie lata, dzień po dniu nieprzerwanie tworzyłeś z nami historię naszego Ośrodka. Zawsze byliśmy - i mamy nadzieję, iż pozostaniemy - częścią zespołu, który wniósł wiele dobrego w naszą pracę i służbę. Dziękujemy za współpracę, za serdeczność i pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków. Dziękujemy za koleżeństwo i Twe - jakże cenne - rady. Wreszcie, dziękujemy za Twoje - często szorstkie, acz prawdziwe w swej prostocie i szczerości - żołnierskie słowa, które zawsze ceniliśmy i z pewnością będziemy o nich pamiętać. Były Twą wizytówką. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.”.

Cześć Jego pamięci!

do góry