Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych

Mariusz Makara
21.12.2020

19 grudnia 2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie miało miejsce uroczyste zakończenie kursu oficerskiego, realizowanego od 18 listopada br.

W szkoleniu uczestniczyło 39 funkcjonariuszy z Podlaskiego, Morskiego, Nadwiślańskiego Oddziału SG, Komendy Głównej SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG.

W związku z licznymi obostrzeniami i ograniczeniami związanymi z działaniami profilaktycznymi mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, szkolenia realizowane były w oparciu o program, który z uwagi na przyjęcie znacznego ograniczenia czasowego wymagał od słuchaczy wysokiej koncentracji podczas wielu godzin zajęć oraz dużego wysiłku w opanowaniu wiadomości i umiejętności.

Głównym założeniem zakończonego przeszkolenia specjalistycznego było kształcenie przyszłych oficerów SG w zakresie kompetencji kierowniczych oraz umiejętności łączenia ich z kompetencjami specjalistycznymi w danym pionie działalności służbowej. Poza tradycyjnymi czynnościami kierowniczymi, jak planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie oraz kontrola zadań, program szkolenia zakładał również kształcenie tzw. kompetencji miękkich pozwalających przyszłym kierownikom właściwie kształtować relacje ze swoimi podwładnymi, dbać o ich motywację i rozwój, a także budować własny potencjał zawodowy.

Słuchacze kursu oficerskiego uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu oficerskiego, przeprowadzonego w dniach 17 i 18 grudnia br. średnia ocen wyniosła 4,72.

Komendant COSSG płk SG dr Piotr BOĆKO w dniu 19 grudnia 2020 r. wręczył absolwentom dyplomy ukończenia szkolenia, podziękował za wytrwałość i zaangażowanie na zajęciach podkreślając jednocześnie trudne warunki organizacyjne spowodowane obostrzeniami sanitarnymi, z jakimi słuchaczom przyszło się zmierzyć w trakcie trwania szkolenia. Jednocześnie pogratulował wyników uzyskanych podczas egzaminu końcowego, który potwierdził doświadczenie zawodowe i bardzo dobre przygotowanie funkcjonariuszy pod względem merytorycznym, a także nabycie nowych kompetencji zawodowych podczas szkolenia związanych z  kierowaniem zespołem, motywowaniem podległych funkcjonariuszy oraz  budowaniem potencjału zawodowego własnego oraz współpracowników.

Komendant płk SG dr Piotr Boćko na zakończenie życzył absolwentom sukcesów w służbie na nowych stanowiskach służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz zdrowia w obecnej sytuacji i powodzenia w życiu rodzinnym.

do góry