Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

Ewelina Świtała
13.07.2020

Projekt nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera realizację szkolenia z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

W dniach od 6 do 10 lipca 2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Przedsięwzięcie realizowane było przez starszego wykładowcę Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr. SG Marka Świętanowskiego.

W kursie udział wzięli  funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Szkolenie skierowane jest do funkcjonariuszy, którzy będą realizować zadania związane do kontrolą radiometryczną.

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli natomiast umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry