Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia podoficerskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia podoficerskiego

Mariusz Makara
08.04.2020

W dniu 08 kwietnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zakończyło się szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej.

Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 40 słuchaczy z Morskiego, Nadwiślańskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. 

W imieniu Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia SG, ppłk SG Adam GAWRYSIAK - Zastępca Komendanta COSSG właściwy w sprawach logistycznych pogratulował wszystkim funkcjonariuszom uzyskania wysokich wyników z egzaminów końcowych oraz życzył dalszych sukcesów w służbie.

Od dnia jutrzejszego absolwenci szkolenia podoficerskiego rozpoczną realizację obowiązków służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

do góry