Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia resortowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia resortowego

Ewelina Świtała
03.04.2020

3 kwietnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W szkoleniu uczestniczyli słuchacze posiadający zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym.Egzamin był sprawdzianem zdobytej wiedzy oraz umiejętności i obejmował część teoretyczną oraz praktyczną odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego. W imieniu Komendanta COSSG, ppłk SG Tomasz SIEK - Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego pogratulował absolwentom zdanych egzaminów, życząc awansów i sukcesów w dalszej służbie w Straży Granicznej.

do góry