Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu komunikacji odważnej dla kadry kierowniczej Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu komunikacji odważnej dla kadry kierowniczej Straży Granicznej

Mariusz Makara
17.03.2020

W dniach 03 – 06.03.2020 r. oraz 10 – 13.03.2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyły się kolejne edycje kursu doskonalącego pt. „Prowadzenie rozmów służbowych z elementami komunikacji odważnej” skierowane do kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania.

Wzięło w nich udział łącznie 27 funkcjonariuszy i pracowników pełniących funkcje kierownicze w oddziałach, ośrodkach szkolenia i Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Celem zrealizowanego kursu było doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów  w relacjach zależności służbowej poprzez modelowanie ich przebiegu w oparciu o wzorce komunikacji odważnej. Uczestnicy stosowali narzędzia budujące potencjał radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych, takie jak: trening kontroli złości i innych negatywnych emocji, trening umiejętności prospołecznych oraz trening wnioskowania moralnego. Przeprowadzone ćwiczenia umożliwiły trenowanie nieagresywnego komunikowania swoich oczekiwań drugiej stronie  oraz uczyły zrozumienia potrzeb i wartości rozmówcy.

Na rok bieżący zaplanowano i zrealizowano trzy edycje przedmiotowego kursu. Mamy nadzieję,  że to przedsięwzięcie pozwoliło na nabycie nowych kompetencji interpersonalnych oraz  wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami i przyczyni się do konstruktywnego rozwiazywania sytuacji konfliktowych w służbie.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez wykładowcę Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską i kpt. SG Tamarę Zajęcką – Masinę z Zespołu Organizacji Szkoleń Współpracy Międzynarodowej.

do góry