Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nowi słuchacze w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi słuchacze w COSSG

Mariusz Makara
16.03.2020

W dniu 16 marca 2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej rozpoczęło się szkolenie podstawowe i następujące bezpośrednio po nim szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie przygotowawczej oraz szkolenie podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej posiadających zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym.

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez nowo przyjętych do Straży Granicznej funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających służbę w Straży Granicznej. W  czasie szkolenia funkcjonariusze będą poznawać podstawy teoretyczne i praktyczne funkcjonowania Straży Granicznej, a następnie, po pozytywnie zaliczonych egzaminach na kursie podstawowym, będą kontynuować naukę w szkole podoficerskiej. W trakcie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej słuchacze odbędą m.in. praktyki zawodowe w granicznych jednostkach organizacyjnych, gdzie poszerzą swoje kompetencje oraz zweryfikują zdobytą wiedzę teoretyczną.

Nowo przyjętych słuchaczy powitał Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej wz. ppłk SG Arkadiusz Urlich.

do góry