Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia podoficerskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia podoficerskiego

Agnieszka Zarębska
13.03.2020

W dniach 11-12 marca br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej.

Egzamin był sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmującym swym zakresem część teoretyczną oraz praktyczną, odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego. W dniu 13 marca 2020 r. w Sali Tradycji COSSG, w obecności kadry dydaktycznej odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkolenia. W szkoleniu brali udział funkcjonariusze z Morskiego, Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej. Absolwentom Szkolenia w Zakresie Szkoły Podoficerskiej świadectwa wręczył Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej – wz. ppłk SG Arkadiusz URLICH, który pogratulował wszystkim funkcjonariuszom zdanych egzaminów oraz życzył wielu sukcesów w służbie. Od 16 marca br. funkcjonariusze rozpoczną realizację obowiązków służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

do góry