Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Prowadzenie rozmów służbowych z elementami komunikacji odważnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Prowadzenie rozmów służbowych z elementami komunikacji odważnej

Ewelina Świtała
10.02.2020

W dniach od 4 do 7 lutego 2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej została zrealizowana pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego pt. „Prowadzenie rozmów służbowych z elementami komunikacji odważnej”, skierowana do kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania.

Wzięło w niej udział 15 funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze w Nadwiślańskim, Nadodrzańskim, Nadbużańskim, Podlaskim i Karpackim Oddziale Straży Granicznej.

Celem przedmiotowego kursu było doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów  w relacjach zależności służbowej poprzez modelowanie ich przebiegu w oparciu o wzorce komunikacji odważnej. Uczestnicy stosowali narzędzia  budujące potencjał radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych, takie jak: trening kontroli złości i innych negatywnych emocji, trening umiejętności prospołecznych oraz trening wnioskowania moralnego. Przeprowadzone ćwiczenia umożliwiły trenowanie nieagresywnego komunikowania swoich oczekiwań drugiej stronie oraz uczyły zrozumienia potrzeb i wartości rozmówcy.

Mamy nadzieję, że zrealizowane przedsięwzięcie pozwoliło na nabycie nowych kompetencji interpersonalnych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami i przyczyni się do konstruktywnego rozwiazywania sytuacji konfliktowych w służbie. Kurs został zrealizowany przez wykładowcę Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską i kpt. SG Tamarę Zajęcką – Masinę z Zespołu Organizacji Szkoleń Współpracy Międzynarodowej.

do góry