Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zabezpieczenia dokumentów podróży oraz ustalania czasu pobytu cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zabezpieczenia dokumentów podróży oraz ustalania czasu pobytu cudzoziemców

Ewelina Świtała
07.02.2020

4 lutego 2020 roku wykładowcy Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego COSSG wraz z funkcjonariuszami Placówki SG w Kołobrzegu przeprowadzili w Urzędzie Miasta w Koszalinie drugą edycję szkolenia na temat „Zabezpieczeń dokumentów podróży oraz ustalania czasu pobytu cudzoziemców”.

W spotkaniu wzięło udział 10 urzędników Wydziału Ewidencji Ludności oraz Wydziału Komunikacji.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy praktycznej na temat budowy i zabezpieczeń dokumentów podróży, w tym sposobów ich weryfikacji na poziomie podstawowym. Ponadto funkcjonariusze PSG w Kołobrzegu wspierając działanie szkoleniowe zrealizowali temat poświęcony praktycznym sposobom ustalania czasu pobytu cudzoziemców na terytorium RP i UE.

Ważnym elementem szkolenia było rozwijanie umiejętności weryfikacji tożsamości osób na podstawie przedstawionych dokumentów, co w sytuacji masowego napływu imigrantów na teren Unii Europejskiej, w tym potencjalnych imposterów, staje się kompetencją kluczową także wśród urzędników. Istotnym wnioskiem szkolenia było stwierdzenie, iż bezpieczeństwo dokumentów leży nie tylko  w interesie służb zajmujących się kontrolą dokumentów, ale także urzędników państwowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na proces przyjmowania i weryfikacji danych zawartych we wnioskach, które są podstawą do wydawania dokumentów komunikacyjnych, podróży i tożsamości.

Uczestnicy szkolenia wykazując duże zainteresowanie powyższą tematyką wskazywali konieczność przeprowadzania kolejnych edycji szkolenia.

do góry